Soningskøen ved norske fengsler nærmer seg null. Nå er det kun 19 personer som venter på innkalling.Ved en telling 7. august i år var soningskøen for ubetingede dommer nede i 339 dommer. Ved telling 30. juni 2007 var dette tallet 3.380.Det er for øyeblikket kun 19 personer som ikke er innkalt.- Kapasitetsproblemene i norske fengsler er snart historie. Når tilbudet til innsatte har blitt kraftig forbedret, betyr det at kriminalomsorgen som helhet er i en langt gunstigere posisjon enn for fire år siden, sier justisminister Knut Storberget (Ap).I tillegg er køen for samfunnsstraff er redusert fra 306 dommer sommeren 2006 til 53 på den ferske tellingen.- Når soningskøen er avviklet gir det kriminalomsorgen bedre muligheter til å arbeide med tilbakeføringsgaranti og innholdsmessige tiltak som kan bidra til å redusere tilbakefall til ny kriminalitet, skriver justisdepartementet i en pressemelding.