Trenger frivillige til å fjerne oljesøl

Forsvarets personell fortsetter arbeidet med å fjerne oljesøl etter Full City-havariet til og med torsdag, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet.

Det Panama-registrerte bulkskipet Full City gikk på grunn ved Såstein utenfor Langesund i Telemark - Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX
Politikk
Forsvarets personell fortsetter arbeidet med å fjerne oljesøl etter Full City-havariet til og med torsdag, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet.Samtidig går den lokale ledelsen av oppryddingsaksjonen ut og ber om frivillig hjelp for å fortsette innsatsen når Forsvaret trekkes ut.Tidligere har det vært meldt at Forsvaret skulle avslutte sin innsats i oppryddingsarbeidet ved midnatt til onsdag.Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen har tirsdag innkalt kystdirektøren for å få en oppdatering om det videre ressursbehovet. Fiskeri- og kystministeren og forsvarsministeren vil sammen følge aksjonen og behovet for ressurser fremover.Innsatsen til heimevernsstyrkene som deltar i oppryddingen konsentreres om Stråholmen, opplyser departementet.- Området på og rundt Stråholmen er et meget viktig område for trekkfuglene, og dette området bør være fritt for olje før trekkfuglene kommer for mellomlanding i løpet av august og september.- Kystvakten og Sjøheimevernets fartøy og mannskaper er i dag en viktig ressurs i aksjonen, og deres deltakelse vil være tilgjengelig inntil videre, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding mandag kveld.Fiskeri- og kystministeren roser alle som har deltatt i arbeidet etter Full Citys havari.- Aksjonsledelsen og de interkommunale beredskapsfolkene jobber nå sammen for fortløpende å vurdere ressursbehovet i tiden framover, sier hun.På tross av forsikringene fra departementet om at Forsvarets personell skal være tilgjengelig i alle fall til og med torsdag, gikk Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing- IUA Telemark, som har ansvaret for oljeoppryddingen, mandag kveld ut og understreket behovet for frivillig hjelp og en ny organisering av aksjonen fra og med denne dagen.Kommunikasjonsansvarlig Vivi Sævik i IUA Telemark sier de har fått beskjed om at Forsvaret trekker tilbake sine mannskaper i løpet av torsdag, og at annen hjelp raskt må på plass, siden dette ikke blir noen full arbeidsdag for heimevernsmannskapene.- Jeg aksepterer beslutningen om at Forsvaret trekkes ut, og nå kaster vi oss rundt for å være kreative i en ny organisering av aksjonen, uttaler IUA-leder Finn Flogstad i en pressemelding. Han sier ressursene på 120 som de mister fra Forsvaret skal bli erstattet med nye mannskaper fra kommunene i Telemark, Sivilforsvaret og en bedre organisering av frivillige blant annet fra velforeninger og andre foreninger.Kommunene i Telemark ba mandag om at Sivilforsvaret settes inn i opprenskningen av oljesølet etter Full Citys havari, men ventet ikke noe svar på henvendelsen før tirsdag.- Vi har bedt om 100 mann fra Sivilforsvaret, men har ennå ikke fått svar på henvendelsen, sier kommunikasjonsansvarlig Vivi Sævik i Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing- IUA Telemark.Stortingsrepresentantene fra Telemark sendte mandag også et brev til regjeringen og Kystverket der de ba om at Forsvaret må få fortsette arbeidet med å rydde oljesøl.- Vi vil sterkt anmode om at Forsvarets ressurser stilles til disposisjon for innsatsledelsen i IUA Telemark inntil den kritiske fasen for oppryddingen av oljesøl er over, skriver stortingsrepresentantene og ordførerne i Bamble, Kragerø og Porsgrunn i brevet.