Etter å ha studert dommen fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, der TV Vest ble frikjent for å ha sendt reklame for Pensjonistpartiet før valget i 2003, har TV 2 konkludert med at de ikke vil sende politisk TV-reklame i forkant av høstens valg.- Vi har innhentet vurderinger fra både interne og eksterne jurister som har vurdert dommen fra Strasbourg. De har hatt litt forskjellige tolkninger av dommen, men alle har likevel bedt oss være forsiktige når det gjelder partipolitisk reklame. Det gjør at vi i dette valget må si nei til partiene, sier kommunikasjonsdirektør i TV 2, Rune Indrøy, til sin egen kanal.Dermed vil TV 2 altså ikke trosse kulturminister Trond Giske som står ved at politisk reklame er forbudt i Norge, tross dommen fra Strasbourg. Men Indrøy presiserer likevel at siste ord ikke er sagt. Allerede fra kommunevalget i 2011 vil TV 2 vurdere partipolitisk reklame på nytt.- Vi vil jobbe videre med å endre lovverket. Om vi får gjennomslag vil være litt avhengig av hvordan Stortinget er sammensatt etter valget. Vi mener fortsatt at forbudet er urimelig, sier Indrøy.Det som gjør Strasbourg-dommen ekstra komplisert, er at den skiller mellom store og små partier og uttaler at småpartiene har vanskeligheter med å komme til orde i offentligheten og derfor har et større behov for markedsføring.- Vi kunne selvsagt ha sendt reklamer fra småpartier, men da ville det blitt svært komplisert å definere hva som kan regnes som et småparti, sier Indrøy. (©NTB)