Det kommer fram i den årlige ungdomsundersøkelsen til Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), som legges fram onsdag.Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått tilbake etter en klar økning fra midten av 1990-tallet mot årtusenskiftet, men gutter drikker klart mer enn jenter. Nesten åtte av ti svarte at de hadde smakt alkohol.De siste årene har gjennomsnittlig debutalder vært i underkant av 15 år for øl og 15,5 år for vin og brennevin, men debutalderen har gått noe opp i senere år.To av tre ungdommer sier de har vært beruset i løpet av siste seks månedene. I underkant av 20 prosent oppgir å ha vært beruset mer enn 50 ganger hittil i livet, skriver Aftenposten.
Endrede holdninger
Andelen unge som har vært beruset eller har hatt negative opplevelser som følge av alkoholbruk, er lavere enn før. Bruken av både legale og illegale rusmidler har gått ned siden slutten av 1990-årene. Men samtidig er det flere unge som mener vennene drikker for mye, både blant gutter og jenter.Tre av ti mellom 15 og 20 år sier at nesten alle eller nokså mange jevnaldrende venner drikker for mye. Det er flere enn på slutten av 1990-årene.- Dette kan tyde på endrede holdninger blant ungdom, der bruk av alkohol er mindre akseptert nå enn for ti år siden, sier forskningsleder Astrid Skretting ved SIRUS. (©NTB)