Justisminister Knut Storberget (Ap) lovet denne uken 2.200 nye politifolk de neste fire årene. Venstre mener det er for lite.- Venstre mener vi trenger 700 nye politifolk hvert år dersom vi skal nå målet om 2 politifolk per 1.000. innbygger, og vi må få på plass en karrierevei innen aktiv uniformert utetjeneste som innebærer økt lønn og kompetanse for å stimulere til at flere politifolk blir i tjenesten, sier Venstres Odd Einar Dørum.I år er opptaket til politihøyskolen økt fra 432 studenter i fjor til 552 studenter, etter at Politidirektoratets bemanningsrapport fra 2008 konkluderte med behov for økt bemanning i etaten.- Aldri tidligere er det satset så mye på å få flere polititjenestemenn ute der de trengs mest. Nemlig i operativt politiarbeid, sier Storberget til regjeringens nettsider.Dørum mener imidlertid at behovet for økt bemanning er større enn antatt.- Nylig offentliggjorte tall fra Politidirektoratet viser at langt flere slutter i politiet enn det Politidirektoratet anslo i sin bemanningsrapport. Når vi også vet at 9 av 10 politistudenter vurderer alternative yrkesløp utenfor politiet og at antatt frafall av politi i aktiv tjeneste er større enn antatt, trenger vi å øke opptaket, sier Dørum. (©NTB)