I Norge må du gå gradene gjennom partienes ungdomsorganisasjonene for å få politiske posisjoner. Dette vil Ola Borten Moe, Sps listetopp i Sør-Trøndelag, endre på. Han etterlyser en diskusjon om hvordan det norske demokratiet fungerer, og vil starte en offentlig debatt om valgordningen, nominasjonsprosesser og folkelig delaktighet i politikken.Han ser to tydelige tendenser i norsk politikk, færre mennesker bestemmer stadig mer, og politikk blir i stadig større grad et eget yrke.
Obama
- Se på Norge i dag. De politiske partiene opplever en massiv nedgang i antall medlemmer. Gjennomsnittsalderen på politikere øker med ett år for hvert år som går. Likevel har de politiske partiene monopol på all politisk debatt. I realiteten er det svært få mennesker som bestemmer hvem som skal bekle de politiske vervene, sier Borten Moe til Adresseavisen.Han peker på USA og bruker Obama som eksempel:- I USA er situasjonen en helt annen. Der må du helst ha en yrkeskarriere før du blir politiker. En mann som Obama ville aldri blitt valgt til noe som helst i Norge, sier Borten Moe (©NTB)