1 av 5 får svineinfluensa?

Når Folkehelseinstituttet legger fram nye prognoser for svineinfluensaen tirsdag, vil tallene for smittefare være nedjustert kraftig fra sommerens skrekkscenarier.

Pernille Kristoffersen sprayer og desinfiserer hendene til Norway cup-deltagere som skal spise lunsj i Ekeberghallen mandag formiddag. Håndvasken er et tiltak for å redusere risikoen for smitte av blant annet svineinfluensa blant deltakerne - Foto: Scanpix
Politikk

Det skriver Aftenposten.I juli spådde Folkehelseinstituttet (FHI) en stor bølge av A (H1N1)-viruset i Norge i høst, med 1,4 millioner smittede. I de nye prognosene, som blir lagt fram tirsdag, skrus den antatte andelen smittede i hovedbølgen ned fra 30 til 20 prosent av befolkningen.Det antas at høsten vil bringe flere, men mindre, bølger, og at en stor bølge først vil komme til vinteren. Avdelingsdirektør Preben Aavitsland i FHI understreker at svineinfluensaen fortsatt er langt mer alvorlig enn vanlig sesonginfluensa, men at erfaringer fra andre land har gjort at Norge har nedjustert prognosene.- Fordi det særlig er unge voksne og barn som får alvorlige komplikasjoner, vil havne i respirator og som kan dø. Dessuten rammes kun 5-10 prosent av befolkningen i en vanlig influensa. Her regner vi med opp mot 20 prosent i en hovedbølge og noe mer i tillegg, sier han til Aftenposten.De antar at kun 0,6 prosent av de syke, 5.700 personer, vil måtte legges inn på sykehus. Opprinnelig var dette tallet 14.000.Også kriteriene for hva som skal oppfattes som svineinfluensa, justeres. Fra nå må man både ha akutt innsettende feber over 38 grader, luftveissymptomer og allmennsymptomer som hodepine eller muskel/leddsmerter. Mens man før har kunnet få diagnosen over telefon, skal den nå først fastslås etter en klinisk undersøkelse. (©NTB)

Nyheter
Politikk