25 millioner kroner ga fem nye Nav-årsverk

Nav fikk 25 millioner kroner i 2007 til å opprette 46 nye årsverk. Resultatet ble fem årsverk, påpeker Riksrevisjonen.

Direktør i NAV, Tor Saglie - Foto: Scanpix

Arbeids og velferdsdirektoratet ga både i 2007 og 2008 føringer til Nav Fylke om at arbeidslivssentrene skulle styrkes med flere stillinger.- Regnskap og tall på gjennomførte årsverk viser imidlertid at sentrene i 2007 og 2008 ikke er styrket i henhold til de økte bevilgningene, skriver Riksrevisjonen i rapporten «NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet».Antallet gjennomførte årsverk økte med fem i 2007, og det er lite sett i forhold til på bevilgning på 25 millioner kroner tilsvarende om lag 46 årsverk, skriver Riksrevisjonen.Rapporten konkluderer også med at arbeidslivssentrene i varierende grad bidrar til å nå målsettingene for et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og i begrenset grad er integrert i den nye Nav-organisasjonen. (©NTB)