Aksjer tas inn i varmen

To tidligere utelukkede aksjer tas inn igjen i Oljefondet.

Yngve Slyngstad, forvalter for Statens pensjonsfond - Utland - Foto: Scanpix
Politikk

Finansdepartementet har etter råd fra Etikkrådet besluttet å oppheve de tidligere utelukkelsene av selskapene Thales SA og DRD Gold Limited. Bakgrunnen for beslutningen er at selskapene ikke lenger er involvert i virksomheten som dannet grunnlag for at de ble utelukket.Thales SA ble utelukket i 2005 på grunn av at selskapet var involvert i produksjon av klasevåpen. Etikkrådet har funnet at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er tilstede, fordi Thales ikke lenger har noen form for produksjon av klasevåpen i noen land.DRD Gold Limited ble utelukket i 2007 i henhold til kriteriet om alvorlig miljøskade. DRD Gold Limited er ikke lenger involvert i den aktuelle gruvedriften.

Nyheter
Børs