Alle stemmene er telt opp

Totalt 2.682.796 stemmer ble avlagt, og fremmøtet kom på 75,7 prosent.

Foto: Scanpix

Klokken 13 torsdag var det endelige resultatet fra stortingsvalget 2009 klart. Men helt ferdig er man ennå ikke.Alle stemmesedlene skal nå kontrolleres og telles på nytt av fylkeskommunen. Det er vanlig prosedyre, opplyser Kommunaldepartementet.Fylkeskommunen kan korrigere feil, og det kan føre til mindre endringer i tallene. Dessuten skal fylkeskommunene også innrapportere antall blanke og forkastede stemmer.Fremmøte var torsdag opplyst å være 75,7 prosent. Til sammen var det ved årets valg 3.545.586 stemmeberettigede her i landet. Men endelig fremmøte regnes ut fra avgitte stemmer, inklusive blanke og forkastede. Fremmøteprosenten kan derfor stige noe når alt er ferdig innrapportert. Denne jobben blir trolig ferdig 22.-23. september.Kåring av distriktsmandater gjøres formelt av fylkesvalgstyrene og kåring av utjevningsmandatene foretas av riksvalgstyret 24. september. Endelig godkjenning av valget gjøres av Stortinget. (©NTB)