Anbudsrunde om flyruter i nord

Anbudskonkurransen om hvilket flyselskap som får fly regionale ruter i Finnmark og Nord-Troms fra 2010 til 2013 er åpnet.

HegnarOnline

Anbudene ble utlyst av Samferdselsdepartementet torsdag. Flyselskap i alle EØS-land er invitert til å levere anbud.- Folk og næringsliv i denne delen av landet vil med dette fremdeles være sikret et godt transporttilbud, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).Anbudskontraktene omfatter to ruteområder: Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta og ruter mellom Hasvik - Tromsø, Hasvik - Hammerfest samt Sørkjosen - Tromsø. I dag flyr Widerøe alle disse rutene.Ifølge Samferdselsdepartementet vil enerett til drift av flyruter i utgangspunktet bli gitt «til det flyselskapet som har det laveste kravet til godtgjørelse fra staten».Frist for innlevering av anbud er satt til 19. oktober i år. Valg av flyselskap vil tidligst skje 21. desember i år, opplyser departementet. (©NTB)