Ber rederne gjøre mer for miljøet

- Vi er kommet langt for å stanse bruk av bunkersolje og kutte svovelutslipp. Men vi må komme enda lenger, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg. Foto: Scanpix

Når Rederiforbundet runder hundre år er det viktigere enn noen gang å kutte utslipp fra skipstrafikken og skjerpe miljøtiltak, mener statsminister Jens Stoltenberg (Ap).Skipsfarten er kommet et stykke på vei med å kutte utslipp og redusere faren for miljøskader - men ikke langt nok, mener Stoltenberg (Ap). Han ba norske redere være pådrivere for å framforhandle internasjonale avtaler, da han talte under feiringen av 100-årsjubileet til Norges Rederiforbund torsdag ettermiddag.- Vi er kommet langt for å stanse bruk av bunkersolje og kutte svovelutslipp. Men vi må komme enda lenger. Da er vi avhengige av internasjonale avtaler, sa statsministeren.Skipsfarten er mer enn noen annen en globalisert næring. Norske skip seiler på alle verdenshavene. Bunkersforbud for norske skip alene og i norske farvann vil trolig virke konkurransevridende i disfavør av dem som omfattes av regelverket.NullutslippDerfor jobber norske myndigheter blant annet overfor Den internasjonale maritime organisasjon (IMO) for å få medlemmene med på internasjonale reguleringer.Rederiforbundet selv har satt et nullutslippsmål for næringen og akter å fortsette miljøarbeidet, lovte president Elisabeth Grieg.- Klimakrisen vil kreve løsninger vi ikke har sett før. Hvis vi skal møte behovet for miljøvennlige transportløsninger i fremtiden må innovasjon, teknologiutvikling, styrking av kompetanse og påvirkning av internasjonalt regelverk skje parallelt, sa Grieg. (©NTB)