Blir bannlyst av Kristin Halvorsen

- Vi ønsker ikke å finansiere selskaper som på en slik direkte måte bidrar til brudd med den internasjonale humanitærretten, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Kristin Halvorsen
Politikk

Finansdepartementet har utelukket det israelske selskapet Elbit Systems Ltd. fra Statens pensjonsfond - Utland, basert på råd fra Etikkrådet for fondet. Etikkrådet har funnet at en investering i Elbit medfører uakseptabel risiko for å bidra til særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer. Selskapet leverer et overvåkningssystem som er et sentralt bidrag til Israels bygging av separasjonsbarrieren som går over okkupert område.- Vi ønsker ikke å finansiere selskaper som på en slik direkte måte bidrar til brudd med den internasjonale humanitærretten, sier finansminister Kristin Halvorsen i en melding.

Nyheter
Børs