- Da må Norges Bank sette opp renten raskere

IMF mener sentralbanker må reagere raskere når de ser at boligbobler er i ferd med å blåses opp.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem og kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth - Foto: Scanpix

Det internasjonale pengefondet (IMF) slår fast at sentralbankene, inklusive Norges Bank, må ta mer hensyn til stabilitet i finansmarkedet i fastsettelsen av sine renter, skriver Dn. Anbefalingen i oktober-utgaven av World Economic Outlook går ut på at sentralbankene er raskere med å sette opp rentene når de ser boligbobler bygge seg opp.- IMF argumenterer med at risikoen ved bobler er så stor og så ødeleggende at sentralbankene vinner mye på å ta hensyn til det, sier professor Hilde Bjørnland ved BI.Hun sitter i avisens rentepanel, som anbefaler at Norges Bank i dag setter styringsrenten opp fra 1,25 til 1,5 prosent.Bjørnland viser overfor Dn også til rapportens konklusjon om at nedgangskonjunkturen i kjølvannet av finanskrisen hadde blitt mindre kraftig dersom pengepolitikken hadde reagert raskere.Som systematiske kjennetegn på oppbyggingen av bobler drar IMF i sin analyse frem blant annet kraftig vekst i utlån, boliginvesteringer, aksjekurser og boligpriser de siste 2-3 årene før det sprekker.