Da skal renten opp

- Norges Bank er enda sikrere på oppgangen i norsk økonomi, sier Nordea-økonom Erik Bruce.

Foto: Nordea

Norges Bank holdt onsdag, 23. september, styringsrenten uendret på 1,25 prosent.Når skal renten i været spør DN:- Norges Bank sier den vurderte å sette opp renten nå. Et klart signal om at det blir renteøkning i oktober. Norges Bank er enda sikrere på oppgangen i norsk økonomi og at det ikke er grunn til å holde så lav rente, sier Erik Bruce.Sjeføkonomen i Nordea regner med 0,25 prosentpoeng opp og gradvis rentehevng av hensyn til kronekursen.