- Dette vil gi fortsatt lavt rentenivå

- Det ligger til rette for et fortsatt lavt rentenivå i Norge, sier sjeføkonom Tor Steig i NHO.

Sjefsøkonom i NHO, Tor Steig. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX
Politikk

Norges Bank er ute med sin forventningsundersøkelse for 3. kvartal.Der kommer det frem at partene i arbeidslivet jekker ned sin forventning til gjennomsnittlig årslønnsvekst i 2009 fra 3,8 prosent i 2. kvartal til 3,7 prosent i 3. kvartal 2009. Næringslivslederne forventer en årslønnsvekst i 2009 på 2,5 prosent, og det samme gjør også husholdningene.- Undersøkelsen tyder på at det er lite lønns- og prispress i norsk økonomi. Det ligger derfor til rette for et fortsatt lavt rentenivå i Norge, sier sjeføkonom Tor Steig i NHO ifølge NTB i en kommentar til undersøkelsen.Samtidig øker andelen næringslivsledere som tror på bedret lønnsomhet i egen bedrift de neste 12 månedene. 35 prosent tror på bedre lønnsomhet, mens 23,5 prosent tror på en svekkelse. 11,5 prosentpoeng flere tror altså på bedring enn svekkelse, mot 1,6 prosentpoeng i tilsvarende undersøkelse i 2. kvartal.- Den begynnende optimismen vi så i forrige undersøkelse er blitt sterkere. Flere næringslivsledere tror på bedret lønnsomhet og økt antall ansatte ett år frem i tid, og andelen som forventer økt sysselsetting er nå høyere enn andelen som forventer nedgang, sier LO-økonom Liv Sannes ifølge nyhetsbyrået i en kommentar til undersøkelsen.Les mer om undersøkelsen her.

Nyheter
Næringsliv