Gjedrem vurderte renteøkning

Norges Banks hovedstyre vurderte å øke renten.

Foto: iStockphoto

Norges Bank holdt i dag, som ventet, styringsrenten uendret på 1,25 prosent."Norges Banks hovedstyre vedtok i juni at styringsrenten bør ligge i intervallet ¾-1¾ prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 28. oktober 2009, med mindre norsk økonomi utsettes for nye store forstyrrelser. Samlet synes det nå riktig å holde styringsrenten uendret. Vi har som et alternativ vurdert å øke renten ved dette møtet", heter det i begrunnelsen fra Norges Bank.