Halvorsen advarer mot høy rente

Finansminister Kristin Halvorsen mener den norske befolkningen må forberede seg på høyere renter i tiden fremover.

Kristin Halvorsen - Foto: Scanpix

- Jeg tar Norges Banks beslutning i dag om å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent til etterretning, sier finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.Rentebeslutningen er i tråd med Norges Banks signaler om renteutviklingen i den pengepolitiske rapporten fra juni.- Jeg merker meg samtidig at Norges Banks hovedstyre som et alternativ har vurdert å øke renten ved dette møtet. Det er viktig at norske husholdninger ser framover og ikke legger dagens svært lave rentenivå til grunn ved opptak av lån, sier finansministeren.- Den internasjonale finanskrisen og tilbakeslaget i verdensøkonomien har slått klart mindre ut i norsk økonomi enn i de aller fleste andre land, og utsiktene for norsk økonomi framstår nå lysere enn for bare noen måneder siden. Vi ser dette i arbeidsmarkedet, der sysselsettingen har holdt seg godt oppe. Arbeidsledigheten har økt klart mindre enn hos våre handelspartnere og ligger fortsatt klart under gjennomsnittet for de siste 20 årene. Situasjonen i finansmarkedene er bedret de siste månedene, oljeinvesteringene har holdt seg høye og husholdningenes etterspørsel har tatt seg opp. Bedringen i norsk økonomi må ses i sammenheng med de omfattende likviditets- og kredittpolitiske tiltakene som Regjeringen og Norges Bank har iverksatt, samtidig som det gis kraftige impulser til økonomien gjennom svært lave renter og den mest ekspansive finanspolitikken på over 30 år. Usikkerheten knyttet til den videre utviklingen er imidlertid fortsatt stor.