Her er rentedommen

Riksbanken i Sverige har kommet med følgende rentedom. (Oppdatert 09:35)

Riksbanksjef i Sverige Stefan Ingves til venstre Foto: Scanpix
Politikk

Den svenske Riksbanken holder reporenten uendret på 0,25 prosent.De fleste økonomene trodde at renten skulle holdes uendret.Prognosen for reporenten holdes uendret.Anslagene for KPI og BNP justeres.Den svenske kronen rører seg lite etter dommen. Du må nå ut med 84 kroner for en svensk hundrelapp.Du finner de endrede prognosene i slutten av meldingen som er sendt utHer er hele meldingen fra Riksbanken:Reporenenn holdes uendret på 0,25 prosentDet er tegn til omslag i økonomien, men oppgangen er fra et lavt nivå. For å bidra til en stabil retning, besluttet styret i Riksbanken å holde renten uendret på 0,25 prosent. Repoenten ventes holde seg på dette lave nivået i løpet av kommende år.Rekyl fra et lavt nivåDet har det vært stadig flere tegn til omslag i økonomien. For eksempel er BNP-veksten i andre kvartal noe sterkere enn ventet både i Norge og verden. Mens situasjonen i finansmarkedene fortsatte å øke. Utviklingen i fremtiden er fortsatt usikker. Sverige har vært hardt rammet av den kraftige nedgangen i verden og økonomisk aktivitet foregår fra et lavt nivå.Lav rente i lang tidFor å styrke økonomien, vil renten være stabil. For å nå inflasjonsmålet på 2 prosent, må rente være lav i lang tid framover. Styret for Riksbank har derfor besluttet å la renten uendret på 0,25 prosent. Renten ventes å holde seg på dette lave nivået fram til høsten 2010.MilliardlånSelv om momentet i finansmarkedene har økt, er det fremdeles ikke normalt tempo. Komplementære tiltak er nødvendig for å ha en effektiv pengepolitikk.Derfor besluttet hovedstyret å låne ut ytterligere 100 milliarder kroner til bankene med en fast rente på ca 12 måneders varighet. Dette skal bidra til fortsatt lav rente på lån til bedrifter og husholdninger.InflasjonUnderliggende inflasjonen er lav, og lav rente vil hjelpe med økonomisk oppsving i verden, nå som BNP-veksten i Sverige er positiv mot slutten av året.Men arbeidsmarkedet henger etter og sysselsetting vil trolig ikke stige før i 2011. Ettersom økonomien gjenoppretter tempoet, vil renten stige til mer normale nivåer for å sikre en balansert økonomisk utvikling og inflasjon i tråd med målet.KPIEndringene i renten vil påvirke boliglånsdelen i konsumprisindeksen (KPI). Derfor vil det være stor svingninger i KPI i fremtiden. Den underliggende prisveksten målt ved CPIF (KPI med faste boliglån) er imidlertid stabil nær 2 prosent i løpet av prognoseperioden. Usikkerheten i finansmarkedene er fortsatt unormalt høy, og grunnlaget for oppgang er fortsatt skjør.Men det ventes også oppgangen skjer raskere enn tidligere forventet.Hvordan pengepolitikken vil bli utviklet i fremtiden avhenger som alltid av hvordan ny informasjon om den økonomiske utviklingen utenlands og i Sverige påvirker de svenske inflasjons- og konjunkturutsiktene.

Nyheter
Næringsliv