IAEA: Ingen beviser for at Iran utvikler atomvåpen

Det foreligger ingen beviser for at Iran har, eller noensinne har hatt et atomvåpenprogram, slår Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) fast.

Irans president, Mahmoud Ahmadinejad - Foto: AP

FNs vaktbikkje i atomspørsmål avviser påstandene om at Iran i all hemmelighet er i ferd med å utvikle atomvåpen, som er framsatt fra flere hold, senest i amerikanske medier.IAEAs inspektører har under sine mange inspeksjoner ved iranske atomanlegg aldri funnet beviser for at dette er tilfelle.Politisk motivert- Med henvisning til rapporter i mediene den siste tiden, gjentar IAEA at det ikke foreligger noen konkrete beviser for at det eksisterer eller har eksistert noe atomvåpenprogram i Iran, heter det i en kunngjøring.Påstander om at det eksisterer et hemmeligstemplet vedlegg til IAEAs siste rapport om Iran, som angivelig inneholder sikre beviser for at Teheran utvikler atomvåpen, er fri fantasi, slås det videre fast.- Under IAEAs styremøte 9. september advarte generaldirektør Mohamed ElBaradei mot de vedvarende påstandene om IAEA skal holde tilbake informasjon om Iran og sa at de er politisk motiverte og fullstendig grunnløse, heter det kunngjøringen.