Kastes ut av Advokatforeningen

Advokat Wilfred Rohde Garder er ekskludert av Advokatforeningen.

Politikk

Ifølge DN er advokat Wilfred Rohde Garder ekskludert som medlem av Advokatforeningen. På 25 år er 13 advokater blitt ekskludert fra foreningen.Hovedstyret i Advokatforeningen fastslår i sitt vedtak at Garder skulle ha trådt ut av advokatrollen og avsluttet oppdraget for sin klient, skipsreder Ole Schrøder, da det ble aktuelt å inngå en avtale om at Garder skulle overta Schrøders selskap Osco-gruppen.Rohde Garder kan fortsatt kalle seg advokat.- Det helt avgjørende forhold for å reagere så strengt som vi har gjort, er at Garder ikke fratrådte advokatoppdraget han hadde for Ole Schrøder da han selv fikk økonomiske interesser i saken. Det har vært det fellende punktet, sier foreningens leder, Berit Reiss-Andersen til DN.

Nyheter
Politikk