Krever Lofoten-nei og fornybare oljeselskaper

I sine miljøkrav foran en eventuell ny rødgrønn regjeringsforhandling, vil SV tvinge oljeselskapene over på fornybar energi og gi Lofoten og Vesterålen varig vern.

Politikk

Partileder Kristin Halvorsen minner imidlertid om at det kan bli vanskelig å få innført og opprettholdt vern mot oljeboring i de omstridte havområdene.- Dette spørsmålet vil SV nå parkere en gang for alle, både av hensyn til føre-var-prinsippet og av hensyn til næringslivet i Lofton og Vesterålen. Men det blir tøft, presset for å åpne blir enda sterkere de neste fire årene. Og vi må ikke lure oss selv, et hvilket som helst fremtidig storting kan endre et vedtak om varig vern. Dette blir en kontinuerlig vokterjobb, sier Halvorsen til Aftenposten.Partiet ønsker også å bruke forurensningsloven til å redusere store punktutslipp fra oljeindustrien, samt at Norge skal bli verdensledende på CO2-fangst og - lagring med 40 prosent kutt i CO2-utslipp innen 2020.Partiet ønsker å pålegge oljeindustrien å investere i fornybar energi. De som får nye konsesjoner på norsk sokkel, skal investere minst én prosent av fortjenesten i fornybar energi. Miljøkravene til investeringer gjennom Oljefondet og statlig eierskap må også skrus flere hakk mot grønt, mener SV.- For SV blir det avgjørende å få gjennomslag for en omlegging i oljeindustrien for å redusere deres utslipp hjemme og ute, hvordan staten utøver sitt eierskap og en styrking av klimapolitikken. SVs størrelse blir helt avgjørende for hvor offensiv miljøpolitikken blir, sier Halvorsen på spørsmål om hvor mange av kravene SV må få gjennomslag for for å kunne gå inn i en ny regjering.- Vi er enige om å ikke stille ultimatum til hverandre i valgkampen, men det er velgerne som avgjør hvor langt vi skal komme. (©NTB)

Nyheter
Politikk