Krever omkamp i Høyre

Høyre er splittet i synet på EUs datalagringsdirektiv, som partiets stortingsgruppe tidligere har godtatt.

Erna Solberg

- Jeg ser på det som et ganske grovt angrep på personvernet, sier Høyres nyvalgte stortingsrepresentant fra Telemark, Torbjørn Røe Isaksen til Aftenposten.Han vil at Norge skal reservere seg mot EU-direktivet og forventer at saken kommer opp til ny behandling når den nyvalgte stortingsgruppen er på plass.- Dette er en sak hvor vi burde teste et veto, sier Røe Isaksen, som frykter at direktivet vil svekke folks rett til et privatliv.Frank Bakke Jensen, nyvalgt høyrerepresentant fra Finnmark, støtter Røe Isaksen. Det samme gjør partiets nyvalgte representant fra Oslo, Nikolai Astrup.- Prinsipielt er jeg svært skeptisk til datalagringsdirektivet og enhver systematisk overvåking av landets borgere, sier han.Michael Tetzschner, som også er nyvalgt høyrerepresentant fra Oslo, er også kritisk til EU-direktivet som pålegger lagring av tele- og internettkommunikasjon i seks måneder, men tror det kan vannes ut.- Jeg har noen tanker om hvordan man kan kompensere for svake sider ved direktivet gjennom nasjonal lovgiving, sier han til Aftenposten. (©NTB)