Lover alle fødende enerom

Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus vil bli best i landet. I 2010 skal alle fødende etter planen få enerom på sykehuset.

Foto: Scanpix

Den beskjeden kommer etter medieoppslag om forholdene på barselavdelingene rundt om i Norge. På Haukeland er tilbudet redusert i år. Flere må bo på fellesrom, og far får ikke lenger overnatte på barselavdelingen.Klinikksjef Britt Eide hevder imidlertid at reduksjonen i tilbudet bare er midlertidig, skriver Bergensavisen.- På grunn av nedbemanning har vi stengt en barselavdeling, med det resultat at det må være flere pasienter på samme rom. Når vi ikke har kapasitet til å tilby alle fødende enerom, er det heller ikke mulig for fedre å overnatte, sier hun til avisen.- Vår målsetting er å tilby alle fedre å være sammen med mor og barn fra fødsel til utreise. For å kunne gi alle barselkvinner enerom, er vi inne i en stor ombyggingsprosess. Hvis finansieringen for videre byggetrinn kommer på plass, vil alle få enerom i 2010, understreker klinikksjefen. (©NTB)