Mork: Dette legger press på renten

Sjeføkonom Knut Anton Mork ser en styringsrente på 3-tallet etter neste sommer. Her er faktorene som legger press på renten.

Foto: Finansavisen

Norges Bank valgte som de fleste ventet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent på dagens møte.Vi minner om at sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities er dagens gjest i Økonominyhetene med Trygve Hegnar på HegnarOnline TV i dag. Sendingen begynner klokken 16.05. I begrunnelsen for beslutningen skriver sentralbanken at den vurderte som et alternativ å øke renten. - Et klart signal om at det kommer en renteøkning i oktober, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets til HegnarOnline.Ser 3 prosent neste høst Økonomene i Handelsbanken tolker det på samme måte, og ser for seg en økning på 0,25 prosentpoeng på møtet 28. oktober.- Dette er ganske i tråd med våre estimater. Etter neste sommer venter vi at styringsrenten har steget til 3,00 prosent fra dagens 1,25 prosent, skriver sjeføkonom Knut Anton Mork i en "fast comment".- Dette skaper press Handelsbanken påpeker videre at sentralbanken legger vekt på den seneste kronestyrkelsen som et argument mot renteheving. En inflasjon like under målet peker i samme retning.- Men sentralbanken skriver også at kronestyrkelsen er på linje med pengepolitisk rapport i juni, samt 40 års gjennomsnitt (i reelle termer). Videre listes bemerkelsesverdig lav ledighet, lave renter og lav produktitvitetsvekst opp som krefter som skaper etterspørselspress - og dermed lønns- og prisvekst, avslutter Mork.