Norge i avtale med EU om ulovlig fiske

- Vil innebære noe merarbeid for de som vil selge fisk til EU.

Foto: Codfarmers
Politikk

Som første land slutter Norge seg til EUs nye forordning som skal forhindre salg av ulovlig fanget fisk i Unionen.Departementsråd Jørn Krog i fiskeri- og kystdepartementet undertegnet særavtalen mellom Norge og EU i Brussel torsdag.Forordningen trer i kraft 1. januar 2010 og inneholder flere tiltak, blant annet et sertifikatsystem som skal gjøre det klart for en kjøper at fisken er fanget på redelig vis.- Det blir nødvendig å etablere et system som gir tilfredsstillende sporing gjennom hele produktkjeden. Det er en ny sak i Norge, som vil innebære noe merarbeid for de som vil selge fisk til EU, sier Krog til NTB.NyvinningSamtidig slutter Norge entusiastisk opp om regelverket, som man i Oslo ser på som et nytt instrument i kampen mot ulovlig fiske- EU lager ny vei her. Dette er den første internasjonale avtalen som er undertegnet, hvor et importområde lager en avtale med sine importører for å forhindre ulovlig fiske, sier Krog.Fordi Norge allerede er langt framme i dette arbeidet, var landet først ut. Trolig vil flere av de andre fiskeeksporterende landene slutte seg til forordningen i løpet av de neste månedene, ettersom man kan bli nektet eksport til EU hvis man ikke gjør det.- Dette skal ikke være konkurransevridende og skal gjelde all handel med fisk over grensene, fastslår Krog. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv