Økt PMI i Europa

De europeiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) stiger.

Foto: HegnarOnline

Foreløpige tall viser de europeiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for industrien steg fra 48,2 i august til 49,0 i september. Det var ventet en indeks på 49,7 melder BloombergInnkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for tjenesteytende sektor steg fra 49,9 i august til 50,6 i september.Det var ventet en indeks på 50,5.Dette er PMI En indeks over innkjøpssjefers planer de neste måneder. Utgangspunktet til indeksen er "50", så et fall under 50 er et tegn på et tilbakefall, mens et tall over 50 betyr vekst.