- Regjeringen stjeler sakene våre

Venstre anklager regjeringen og justisminister Knut Storberget for politisk tyveri.

Foto: Scanpix
Politikk

Regjeringen vil stramme inn grensekontrollen ytterligere for asylsøkere som kommer til Norge, varsler justisminister Knut Storberget (Ap).På en pressekonferanse torsdag ettermiddag vil Storberget og arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) presentere nye tiltak som skal sikre raskere registrering og forsøke å hindre at asylsøkere kvitter seg med identitetspapirer når de ankommer Norge.RegistreringBlant tiltakene er opprettelsen av to egne registreringsenheter med til sammen fire årsverk, på henholdsvis Gardermoen og ved grenseovergangen på Svinesund.- I tillegg vil en egen transportløsning for å kjøre asylsøkere direkte til Politiets utlendingsenhet for registrering ved ankomst til Norge bli etablert, sier Storberget til NTB.- Politisk tyveriVenstre mener Storberget og Andersen driver med politisk tyveri. Tidligere statssekretær i Justisdepartementet, Rita Sletner presenterte ifølge Venstre de samme tiltakene i Østfold 19. august.Forslagene fra Venstre er at det opprettes en egen identifikasjonsenhet underlagt Politiets utlendingsenhet (PU) og en mobil registreringsenhet under PU. Videre foreslår Venstre opprettelse av en transporttjeneste som frakter utviste fanger, istedenfor at de blir bedt om å ta bussen fra Trandum til Oslo for å melde seg for utvisning. (©NTB)

Nyheter
Politikk