Rentedommen er klar

De fleste ekspertene var enige om at Norges Bank ikke ville røre renten. Men kanskje hadde Svein Gjedrem en overraskelse på lur? Svaret får du her.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem - Foto: Scanpix

Norges Bank holdt i dag, 23. september, styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Dette er i tråd med det de fleste trodde på forhånd. Ifølge rundspørringer gjort av både Reuters og TDN Finans mente 11 av 11 økonomer at de ikke ventet noen endring. En gjennomgang utført av SIX News blant fem av Norges ledende økonomer viste også bred enighet.Derfor rørte ikke Gjedrem renten Sjeføkonom Jan Andreassen i Terra mener inflasjonen og svak utvikling i industrien peker mot lave renter lenge.- Jeg ser ingen grunn til å heve renten når boligmarkedet flater ut og ordreinngangen i industrien er så svak. Realøkonomien i Norge gir ingen grunn for hevinger nå, sier han til SIX News.Ansvarlig redaktør Trygve Hegnar i Finansavisen synes ikke det er opplagt at renteøkningene skal komme som perler på en snor fremover.- Kanskje ikke en gang i oktober, skrev redaktøren på lederplass mandag, og pekte blant annet på en markant sterkere krone den siste tiden.- Hvis Svein Gjedrem må velge mellom norsk eksport eller en prisøkning i boligmarkedet, velger han eksportindustrien, fortsatte Hegnar.Enstemmig panel: Renten må opp Derimot mente rentepanelet i Dn enstemmig at renten burde bli satt opp til 1,5 prosent, blant annet med henvisning til de sterke boligprisene.Panelet består av professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BI, seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret, professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities og professor Guttorm Scheldrup ved NHH.Dette sier Norges Bank - Prisveksten er nå i underkant av målet på 2,5 prosent. Kronen har styrket seg. Sammen med fortsatt lave importpriser vil det bidra til å holde prisveksten under målet det nærmeste året. Det er fortsatt en risiko for at veksten i verdensøkonomien kan forbli lav i en lengre periode. Styringsrenten i mange land er nær null, og markedsrentene ute har falt. Derfor er det nå riktig å holde styringsrenten uendret, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.Hele pressemeldingen her Mer om hovedstyrets begrunnelse for beslutningen her. Figurer og bakgrunnsmateriale Lyd og bilder fra pressekonferansen finner du her fra 14.45 Dette er de som tok beslutningen. Her finner du mer fra forrige rentemøte.