Ser høyere rente enn tidligere

Du kan se frem til høyere rente enn tidligere anslått. (Oppdatert)

Politikk

- Vi antar at rentebunnen i pengemarkedet er passert og at Norges Bank vil sette styringsrenta gradvis opp, første gang i desember, skriver SSB i Økonomsike analyser nummer fire.Bankenes utlånsrente påvirkes med ett tidsetterslep av pengemarkedsrenta. På årsbasis anslås den gjennomsnittlige utlånsrenta i bankene til å nå en bunn i 2010 med 3,7 prosent, og at den deretter vil øke gradvis til 7 prosent i løpet av 2012.Her er de nye spådommene for pengemarkedsrenten (anslagene fra mai 2009 i parentes):

  • 2009: 2,5 (2,5)2009: 2,5 (2,5)
  • 2010: 2,7 (2,2)2010: 2,7 (2,2)
  • 2011: 4,4 (3,7)2011: 4,4 (3,7)
  • 2012: 5,7 (4,9)2012: 5,7 (4,9)
Her er de nye spådommene for utlånssrenten i bankene (anslagene fra februar 2009 i parentes):
    2009: 4,7 (4,5)2009: 4,7 (4,5)2010: 3,7 (3,4)2010: 3,7 (3,4)2011: 5,3 (4,6)2011: 5,3 (4,6)2012: 6,8 (5,9)2012: 6,8 (5,9)
Her finner du hele rapporten

Nyheter
Næringsliv