Sikter gamle nazister for folkemord

En spansk dommer har siktet tre aldrende menn som skal ha vært vakter i nazistenes konsentrasjonsleire under andre verdenskrig.

Foto: iStockPhoto

Rumenskfødte Johann Leprich, kroatiskfødte Anton Tittjung og serbiskfødte Josias Kumpf tilhørte ifølge den 18 sider lange siktelsen nazistenes fryktede Totenkopf SS-styrke, og de var vakter i dødsleirene Mauthausen i det naziokkuperte Østerrike og Sachsenhausen i Tyskland.Etter krigen slo de seg ned i USA, der de fikk amerikansk statsborgerskap. Da fortiden deres kom for en dag, ble de fratatt statsborgerskapet.Kumpf ble deportert til Østerrike i mars, mens de to andre oppholder seg fortsatt i USA ettersom ingen andre land har sagt seg villige til å ta imot dem.Forsvareren til de to 84-åringene sier at de både fysisk og psykisk er ute av stand til å møte for retten i Spania.- Spania vil få enorme problemer med å ta seg av disse to, sier Joseph McGinness.Ifølge ham var de to utkommandert til tjeneste og derfor selv å regne som ofre for nazistene.En talsmann for østerrikske myndigheter sier at Kumpf ikke vil bli utlevert til Spania, ettersom forbrytelsene han er anklaget for for lengst er foreldet. (©NTB)