Slakter vedlikeholdet av veiene

- Det kan føre til dårligere sikkerhet og øker risikoen for ulykker og i verste fall dødsfall i trafikken, sier en "nedslått" riksrevisor Jørgen Kosmo.

Foto: Scanpix

Riksrevisjonen har avdekket mangler ved drift og vedlikehold på en vesentlig del av veinettet etter at oppgavene ble konkurranseutsatt.- Dette er nedslående lesning, sa riksrevisor Jørgen Kosmo da han torsdag presenterte rapporten «Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehold av veinettet».Der slås det fast at drifts- og vedlikeholdsarbeidet på veiene er mangelfullt når det gjelder vinterdrift, punktlighet og kvalitet. Det avdekkes mangler ved en stor del av veinettet samtidig som svak rapportering fører til at Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen heller ikke har god nok styring og oversikt over driftstilstanden.- Det kan føre til dårligere sikkerhet og øker risikoen for ulykker og i verste fall dødsfall i trafikken, sier Kosmo.Dårlig brøytingDet er flere forhold ved veivedlikeholdet som ikke er tilfredsstillende. Et flertall av veiene i en studie foretatt av Riksrevisjonen hadde ikke en standard som er i henhold til fastsatte krav. Blant annet er ikke brøyting og høvling av snø- og isdekte veier i vintersesongen godt nok ivaretatt.- Dette fører til at kvaliteten på en stor del av veinettet ikke er god nok til å gi trafikantene gode og sikre framkomstforhold hele året, sier Kosmo.Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) erkjenner at systemet ikke fungerer bra nok, men sier at arbeidet med å rette opp feilene allerede er i gang.- Vi har allerede innført klarere kvalitetskrav til de private selskapene. Det skal bli en enda tettere oppfølging av entreprenøren fra Statens vegvesen, og tøffere økonomiske sanksjoner hvis ikke selskapene gjør den jobben de skal gjøre, sier Navarsete til NTB. (©NTB)