Solid rødgrønt flertall i ny måling

En fersk meningsmåling gir den rødgrønne regjeringen 88 mandater, noe som ville gitt klart flertall på Stortinget. Rødt er i tillegg inne med to mandater.

Jens Stoltenberg og Siv Jensen - Foto: Scanpix
Politikk

Meningsmålingen er utført av Synovate for Dagbladet og NRK og viser at de tre regjeringspartiene til sammen får 88 mandater på Stortinget.Arbeiderpartiet får en oppslutning på 32,8 prosent, som er en fremgang på 0,5 prosentpoeng. SV går tilbake 2,5 prosentpoeng til 7,9 prosent, mens Senterpartiet får 7,5 prosent, en fremgang på 1,8 prosentpoeng. I tillegg får partiet Rødt en oppslutning på 3,2 prosent (frem 0,9 prosentpoeng), hvilket ville gitt to plasser på Stortinget.Ifølge målingen ville de borgerlige partiene fått 79 representanter til sammen. Det kreves 85 representanter for å få flertall.Fremskrittspartiet går frem 0,1 prosentpoeng til 22,2 prosent. Til tross for flere gode målinger den siste tiden, faller Høyre 1,6 prosentpoeng til 13,4 prosent. Venstre får en oppslutning på 4,8 prosent, frem 0,1 prosentpoeng, mens Kristelig Folkeparti går frem 0,9 prosentpoeng til 6,6 prosent.

Nyheter
Politikk