Sp: Mer til bøndene

Inntektsnivået i landbruket er fortsatt for lavt, mener Senterpartiet. Partiet vil styrke inntektsmulighetene kraftig.

Foto: Scanpix
Politikk

Mandag la Sp-ledelsen fram en oversikt over tiltak som Sp vil prioritere for å styrke landbruket, dersom partiet får en ny regjeringsperiode.- Inntektsnivået i landbruket er fortsatt for lavt. For å opprettholde produksjonen og sikre rekruttering til næringen må inntektsnivået opp enda mer. Det kan skje ved hjelp av større budsjettmidler, økt prisuttak der det er mulig å bedre skatte-og avgiftsordninger, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete.- Vekst med SpSp-ledelsen la mandag fram et tallmateriale som de mener viser at inntektsutviklingen i landbruket har vært best når Sp har hatt regjeringsmakt.I de 20 siste årene har Sp vært i regjering i sju år. I disse årene har summen av rammen for jordbruksoppgjørene vært 8,9 milliarder kroner. Dette har gitt en gjennomsnittlig inntektsvekst på 6,4 prosent, ifølge Sp-ledelsen.I de øvrige 13 av de siste 20 årene, har rammen for jordbruksoppgjørene blitt redusert med 0,5 milliarder kroner og inntektsveksten vært på 2 prosent, ifølge Sp-ledelsen.

Nyheter
Politikk