Sykepleiere ut mot aktiv dødshjelp

Rådet for sykepleieetikk i Norden kom under lørdagens konferanse i Stockholm fram til en sterk felles front mot aktiv dødshjelp.

Foto: Scanpix

«Rådet for sykepleieetikk tar sterk avstand fra eutanasi. Det kan ikke tenkes forhold hvor sykepleiere kan medvirke ved eutanasi og assistert selvmord», heter det i en uttalelse.Rådet er ledet av norske Marie Aakre, som jobber ved St. Olavs hospital i Trondheim. Sykepleierforbund i Danmark, Sverige og på Færøyene står også bak uttalelsen.Det etiske rådet oppfordrer også sykepleiere til å protestere og handle når personer nektes behandling. Dette kan for eksempel gjelde papirløse asylsøkere. (©NTB)