Tar avstand fra FNs Gaza-rapport

USA tar sterk avstand fra FNs granskingsrapport om krigen på Gazastripen, og hevder kritikken mot Israel er urettferdig.

Foto: Sean Hayford O'Leary - Creative Commons

Den omfattende rapporten er ført i pennen av tidligere sjefanklager ved FNs krigsforbryterdomstoler for det tidligere Jugoslavia og Rwanda, Richard Goldstone.Den nærmere 600 sider lange rapporten anklager Israel for krigsforbrytelser og mulige forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med angrepene mot den palestinske enklaven i januar.Nærmere 1.400 palestinere ble drept i angrepene, et flertall av dem ubevæpnede sivile og flere hundre av dem barn.Goldstone konkluderer med at Israel må gjennomføre en uavhengig gransking av mulige forbrytelser begått under militæroffensiven, og anbefaler FNs sikkerhetsråd å bringe saken inn for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag dersom så ikke skjer.Israel har tatt skarp avstand fra FN-rapporten og varslet en diplomatisk offensiv, selv om Goldstone rett nok også slår fast at Hamas begikk krigsforbrytelser ved å skyte raketter mot sivile mål i Israel.- Vi skal bruke store diplomatiske ressurser internasjonalt for å motvirke de perverse og giftige effektene av rapporten til Goldstone-kommisjonen, sa Yigal Palmor i det israelske utenriksdepartementet onsdag.USA har hittil vært taue, men president Barack Obamas kommer nå israelerne til unnsetning.Overdrevent- Selv om rapporten tar for seg alle sider av konflikten, er det rettet et overdrevent fokus på Israels handlinger, sier Ian Kelly i det amerikanske utenriksdepartementet.- Rapporten trekker alt for drastiske juridiske konklusjoner om Israels handlinger, mens konklusjonene om Hamas' beklagelige oppførsel og deres manglende respekt for folkeretten under konflikten, er mer generelle og forsiktige, sier Kelly.Kan granske selvUSA ønsker ikke at ICC skal vurdere om Israel brøt folkeretten og gjorde seg skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, slik FN-rapporten mener kan være tilfelle, men ønsker i stedet at diskusjonene rundt dette skal holdes i regi av Sikkerhetsrådet, opplyser Kelly.Obama-administrasjonen understreker samtidig at det først og fremst er opp til Israel selv å granske de alvorlige anklagene Goldstone setter fram.- Israel har demokratiske institusjoner som kan granske og straffeforfølge dersom overgrep har funnet sted, og vi oppfordrer landet til å benytte disse institusjonene, sier Kelly.MislikerUSA misliker også at Goldstone-rapporten kan bli tema når FNs hovedforsamling trer sammen i New York til uka, og ber om at verdenssamfunnet i stedet fokuserer på å få fredsprosessen mellom Israel og palestinerne tilbake på skinnene.- Vi håper at bestrebelser knyttet til Midtøsten i FNs menneskerettighetsråd og andre internasjonale organ, vil rette blikket mot framtida og hvordan vi best kan støtte målet om en tostatsløsning, sier Kelly.Utenriksminister Jonas Gahr Støre gjorde det tidligere i uka klart at Norge aktivt vil følge opp Goldstone-rapporten i FNs menneskerettighetsråd. (©NTB)