Vekst i antall økobønder

I årets første halvår økte antall bønder som legger om til økologisk landbruk med 6 prosent i forhold til samme periode året før, ifølge tall fra Debio.

Foto: Scanpix

Hittil i år har 273 nye produsenter meldt seg inn i Debio, kontrollorganet for økologisk produksjon i Norge Totalt finnes det nå 2.873 økobønder her i landet. Det er 6 prosent flere i løpet av årets første seks måneder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.- Tendensen med flere innmeldinger og færre utmeldinger er den samme over hele landet, men størst utslag finner vi i flere av de nye foregangsfylkene.Trøndelagsfylkene står på egen hånd for over en tredel av nettoøkningen, men også i Østfold, Buskerud og Sogn og Fjordane er økningen stor, sier daglig leder Gjermund Stormoen i Debio til Nationen.Regjeringens mål er at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen 2015.Ved nyttår var 5,2 prosent av landbruksarealet økologisk eller under omlegging. Stormoen tror det blir vanskelig å nå målet om 15 prosent innen 2015. (©NTB)