Venter minst 18.500 asylsøkere neste år

- Vi satser på en langt mer effektiv uttransportering av dem som ikke har krav på opphold i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Stortingspresident Dag Terje Andersen - Foto: Scanpix
Politikk

Regjeringen lanserte onsdag nye innstrammingstiltak i asylpolitikken, men likevel regner arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen med 18.500 nye asylsøkere til Norge neste år.I fjor kom det 14.400 asylsøkere, hittil i år har tallet passert 10.000 og i 2010 har fagmyndighetene gjort et anslag på 18.500.- Det er en utfordring og hele problemkomplekset er krevende, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap).Han minner om at 65 prosent av dem som har fått oppholdstillatelse nå er i arbeid og at alt ikke er like svart. Samtidig mener statsråden at tallet på asylsøkere ville ligget atskillig høyere dersom ikke innstrammingstiltakene var kommet.- Nå setter justisdepartementet i verk økt kontroll i grenseområdene og satser på en langt mer effektiv uttransportering av dem som ikke har krav på opphold i Norge, sier Andersen. (©NTB)

Nyheter
Politikk