Venter rente på 2 prosent før 2010

Norges Bank synes det nå er riktig å holde styringsrenten uendret, men vurderte å øke renten.

Foto: Finansavisen

I vedlegget til rentebeslutningen kommer det frem at Norges Bank ser for seg en styringsrente på 2 prosent ved nyttår. Det innebærer en renteøkning fra dagens nivå på 1,25 prosent. I pengepolitisk rapport per 17. juni la rentebanen opp til en mest sannsynlig rente på 1,5 prosent ved nyttår.Videre ser de for seg en rente på 3,5 ved nyttår i 2011. Det vil altså tilsi en rekke rentehopp i 2010. I pengepolitisk rapport ble det lagt opp til en rente på 3 prosent på samme tidspunkt.Norges Banks hovedstyre vedtok i juni at styringsrenten bør ligge i intervallet 0,75 - 1,75 prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 28. oktober 2009 med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.Ulikt syn på rentebanenSamtlige økonomer SIX News snakket med i forkant av dagens rentemøte trodde Norges Bank vil holde renten uendret, men ekspertene hadde ulikt syn på hva de ville foreta seg fremover.Sjeføkonom i First Securities Harald Magnus Andreassen ventet at Norges Bank ville komme med et klart signal om at renteøkninger er i emning, og trodde Gjedrem vil heve 0,25 prosent både i oktober og i desember.Sjeføkonom Jan Andreassen i Terra var uenig og mener inflasjonen og svak utvikling i industrien peker mot lave renter lenge - og at renten ikke vil heves før til påske.