Vil innføre strengere grensekontroll

Regjeringen vil stramme inn grensekontrollen ytterligere for asylsøkere som kommer til Norge, varsler justisminister Knut Storberget (Ap).

Foto: Scanpix
Politikk

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag vil Storberget og arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) presentere nye tiltak som skal sikre raskere registrering og forsøke å hindre at asylsøkere kvitter seg med identitetspapirer når de ankommer Norge.Blant tiltakene er opprettelsen av to egne registreringsenheter med til sammen fire årsverk, på henholdsvis Gardermoen og ved grenseovergangen på Svinesund.- I tillegg vil en egen transportløsning for å kjøre asylsøkere direkte til Politiets utlendingsenhet for registrering ved ankomst til Norge bli etablert, sier Storberget til NTB.Han sier dette er to av elementene i grensekontrollpakken som innbefatter bedre ID-kontroll og mer vekt på uttransportering.- Det er viktig å sette inn et sterkere trykk mot ID-løse asylsøkere, sier Storberget. (©NTB)

Nyheter
Politikk