Angst og depresjon de nye folkesykdommene

Depresjon stjeler flere yrkesaktive år enn noen annen sykdom, ifølge Folkehelseinstituttet.

Foto: Scanpix
Politikk

- Psykiske lidelser er landets dyreste sykdomsgruppe og koster mer enn alle andre enkeltsykdommer. Det er særlig depresjon som koster samfunnet mye, sier divisjonsdirektør Arne Holte i Folkehelseinstituttet til Aftenposten.Sammen med angst og alkoholmisbruk er depresjon den hyppigste av alle psykiske lidelser. Verdens helseorganisasjon (WHO) peker på at depresjon er den enkeltdiagnosen som forårsaker flest tapte friske leveår i den vestlige delen av verden.- Den debuterer tidlig, fører gjerne til langvarig sykefravær, og tilbakefall er vanlig. Men depresjon kunne i mange tilfeller vært forebygget, og vi kan behandle det ganske effektivt, mener Holte.En rapport som Folkehelseinstituttet nå legger fram, viser at omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Psykiske lidelser er hovedårsak til rundt en tredjedel av alle uføreytelser, det vil si til rundt 100.000 personer.Holte har regnet ut at psykiske lidelser koster det norske samfunnet mellom 60 og 70 milliarder kroner årlig.- Når vi nå skal se på satsingen videre, må vi kunne lage forebyggingsmål, folkehelsemål og samfunnsøkonomiske mål også for psykisk helse. Akkurat som vi skal få ned blodtrykksnivået i befolkningen, må vi få ned depresjonsnivået, sier Holte. (©NTB)

Nyheter
Politikk