Nyfødte blir stadig lettere

Gjennomsnittsvekten til nyfødte har falt med 60 gram siden 2000, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Foto: Scanpix
Politikk

Utover 1990-tallet ble norske nyfødte stadig tyngre. Nesten fire av tusen veide over 5.000 gram i 1990, en andel som doblet seg til åtte av tusen i 2000, skriver Aftenposten.Siden den gang har imidlertid den gjennomsnittlige fødselsvekten falt med 60 gram, hvilket fører gjennomsnittsvekten tilbake til nivået på begynnelsen av 1990-tallet.Andelen nyfødte over 5.000 gram er også tilbake på tidlig 1990-tallsnivå. Antall nyfødte over 4.500 gram har sunket med 51 prosent siden 2000.- Det kan virke som om vi har hatt en «epidemi» av tunge barn, og at denne nå er forbi. Det er i så fall gledelig for folkehelsen, sier professor Rolv Skjærven ved Avdeling for medisinsk fødselsregister og Universitetet i Bergen.Han kan ikke si med sikkerhet hva som er årsaken, men antyder at mindre brusdrikking kan være en grunn.- En teori som kanskje har noe for seg, er at økningen på 90-tallet skyldes skrukorken og økt brusforbruk, mens mødrene i dette årtusenet har skiftet ut brus med vann. Det som er sikkert, er at det er tett sammenheng mellom mors helse og fedme og barnets helse og fedme, sier Skjærven.Skjærven påpeker at man skulle tro at fødselsvekten ville ha fortsatt stigningen, i og med at færre gravide røyker, men at så altså ikke har skjedd.Mens 22 prosent røkte daglig ved begynnelsen av svangerskapet i 2000, var det bare 15-16 prosent som gjorde det i 2007-08. (©NTB)

Nyheter
Politikk