Partileder Erna Solberg understreker at hensikten ikke er å redusere selve ordningen, men å få sykefraværet ned.- Statistikk viser at av dem som har et sykefravær på ett år, kommer bare 13 prosent tilbake til sin gamle jobb. Vi må først og fremst hindre det lange fraværet som fører til at flere ender som trygdede, sier hun.Tøffere tiltakHun mener det vil bli nødvendig med tøffere tiltak senere dersom man ikke lykkes med å få redusert fraværet nå. Høyre mener det må stilles krav om aktivitet og bedre kontroll.Det trygdefinansierte sykefraværet for arbeidstakere steg med 7 prosent i 2009 sammenlignet med 2008. Regjeringen antar at veksten vil bli på ytterligere 1 prosent neste år.Blant tiltakene Høyre legger fram, er at gradert sykmelding skal være det vanlige. Bare unntaksvis skal 100 prosent sykmelding anvendes.Individuell planSykelønnsperioden skal aktiviseres slik at det etter seks ukers sykefravær skal være på plass en individuell plan for oppfølging. Dersom en person er sykmeldt etter tre måneders sykefravær, skal hovedregelen være at den sykmeldte skal over på aktivt tiltak i form av rehabilitering eller attføring.I sitt alternative budsjett øremerker partiet 585 millioner kroner til å styrke rehabiliteringstilbudet.Dersom sykmelding skal utvides utover seks måneder, må sykmelding foretas av en annen lege enn pasientens fastlege. Det blir også foreslått sterkere bruk av sanksjoner overfor leger som bryter vilkårene for sykmelding. (©NTB)