Det amerikanske utenriksdepartementet hadde torsdag et møte med representanter for det greske rederiforbundet og rådet dem til å bruke våpenmakt mot piratene.Greske redere kontrollerer om lag 20 prosent av all sivil skipsfart i verden og var representert av presidenten i det greske rederiforbundet, Theodore Veniamis, under møtet i Washington.- Det er i redernes egen interesse å sette i verk tiltak for å beskytte seg selv i dette farvannet, lød budskapet fra amerikansk UD.Det norske rederiforbundet har advart sine medlemmer mot å ta i bruk væpnede vakter om bord i skip som skal passere kysten av Somalia, av frykt for at dette skal få piratene til å ta i bruk enda kraftigere skyts.Minst elleve skip er for tiden kapret av pirater ved Afrikas Horn, og nærmere 200 besetningsmedlemmer holdes som gisler.En EU-ledet marinestyrke, der også den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen inngår, forsøker å hindre kapringer i området, men har ikke lykkes.Denne uka kapret somaliske pirater det Panama-registrerte skipet Al-Mizan som fraktet mat og elektroniske varer fra De forente arabiske emirater. Mannskapet på 18 holdes som gisler og kaprerne krever 3 millioner dollar i løsepenger for å frigi skip og mannskap. (©NTB)