Blodprøve kan varsle hjertesvikt

Det kan nå bli lettere å forutsi risikoen en person har for å få hjertesvikt i framtiden. Alt som skal til er en blodprøve.

Foto: Scanpix
Politikk

Professor i hjertemedisin ved Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus, Torbjørn Omland, har ledet samarbeidsprosjektet med amerikanske, kanadiske og norske forskere. .Han forteller at rutinemessig bruk av målemetoden sannsynligvis først vil bli aktuelt dersom videre studier viser at det er mulig å faktisk forebygge hjertesvikt og død med intensivert behandling for dem som er i høyrisikogruppen. Det ønsker de nå å forske på.- Vi er de første i verden som har testet denne nye blodprøvetesten i en stor gruppe stabile pasienter med kransåresykdom og klart å påvise en slik risiko, sier Omland til Aftenposten.Han legger til at forskningsgruppen i fem år har fulgt 3697 personer som tidligere har hatt hjerteinfarkt eller har mer stabile hjertelidelser som angina pectoris eller hjertekrampe.Ved bruk av blodprøven har de klart å identifisere hjerteinfarktstoffet Troponin T i blodet hos 97 prosent av de undersøkte personene. Tidligere har det ikke vært mulig å finne dette stoffet i blodet til andre enn dem som der og da opplever akutt hjerteinfarkt.- Ved å klare å måle mengden av dette stoffet i blodet til stabile hjertepasienter, har vi funnet ut at hvem som er i høyrisikogruppen for å rammes av hjertesvikt eller dø. For dem med høy konsentrasjon av stoffet, er risikoen mangedoblet, sier Omland.Kommende hjertesvikt eller dødsfall kan med blodprøven oppdages lenge før personen selv opplever symptomer på at det skal skje. Ifølge Omland forteller prøven dessuten noe om risiko både på lang og på kort sikt. (©NTB)

Nyheter
Politikk