IMF mener sentralbankeri sine vurderinger, og foreslår at sentralbankene skal søke å motvirke oppbygging av boligbobler.Norges Bank har kommet med innspill på temaet, blant annet i pengepolitisk rapport sluppet i forbindelse med renteøkningen forrige uke.- I sum tolker vi uttalelsene som at Norges Bank i øyeblikket ikke ser noen boligboble i Norge. Samtidig viser de at de følger nøye med på utviklingen i husholdningenes etterspørsel etter bolig og kreditt. Det fremkom ikke minst ved at sentralbanken skriver i rapporten at utsikter til høyere kredittvekst styrker argumentene for at renten bør opp, skriver Nordea-analytiker Katrine G. Boye i en kommentar.- Kommer det tydeligere tegn til boble i det norske boligmarkedet, kan vi se at Norges Bank hever renten raskere enn ellers, til tross for at inflasjonen er på vei mot lave nivåer, avslutter hun.