Ti måneder etter at det ble forbudt for nordmenn å kjøpe sex i utlandet, er fortsatt ingen tatt.Siden nyttår har det vært straffbart å kjøpe sex i Norge. Over 150 saker er blitt anmeldt. Siden samme dato ble det også forbudt for nordmenn å kjøpe sex i utlandet. Hittil er det ikke registrert en eneste slik sak, skriver Bergens Tidende.- Ingen nordmenn er hittil tatt for kjøp av sex fra voksne i utlandet, sier seniorrådgiver Jan Austad i politiavdelingen i Justisdepartementet.Politidirektoratet mener det er grunn til å tro at mange nordmenn debuterer som sexkjøpere nettopp i utlandet. Formålet med kriminaliseringen av sexkjøp utenfor Norges grenser er imidlertid ment å være først og fremst forebyggende, forklarer politiinspektør Benedikte Høgseth i Politidirektoratets seksjon for organisert kriminalitet.- Dette gjøres blant annet gjennom opplæring og informasjonskampanjer rettet mot nordmenn i utlandet, sier Høgseth.Hun mener det er feil å si at nordmenn som kjøper sex i utlandet, ikke risikerer å bli tatt.- Det er ikke sånn at man ikke kan regne med å bli tatt for det. Vi følger nøye med på trender og kriminalitetsutviklingen. Med bakgrunn i de erfaringene vi gjør med sexkjøpsforbudet i løpet av 2009, vil det kunne bli aktuelt å gjøre tiltak rettet mot nordmenn som kjøper seksuelle tjenester i utlandet, sier hun. (©NTB)