Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har fått opplysninger fra regjeringen i Teheran om at det har satt i gang bygging av et nytt anlegg for anrikning av uran i Fordu, to mil nord for Qom. Anlegget skal stå klart i 2011, ble det opplyst mandag.Qom ligger rundt 160 kilometer sør for den iranske hovedstaden Teheran.- Iranerne har brukt mye tid på å gi byrået disse opplysningene, og dette bidrar ikke til å styrke tilliten, het det i en kunngjøring fra IAEA mandag.Iran hevder at byggingen av anlegget i Fordu ble satt i gang i 2007. Men byrået skal ha beviser for at byggevirksomheten ble påbegynt allerede i 2002, midlertidig stanset i 2004 og påbegynt igjen i 2006.Myndighetene i Teheran informerte ikke IAEA om anlegget før i september i år. Atomenergibyrået krever nå å få mer fullstendige opplysninger om hensikten med anlegget i Fordu, som fagfolk mener er for lite til å produsere drivstoff til atomkraftverk. (©NTB)