Foreløpig er det uklart hvordan tilbudet vil fremstå, men mest sannsynlig vil det innebære samtaletilbud med eventuell henvisning videre i helseapparatet hvis horekunden er avhengig av sexkjøp.- For det første har fokuset på kundene endret seg etter at sexkjøploven kom i år. Nå kan de straffeforfølges, men vi ser behov for å gi dem annen oppfølging også. For det andre har politiet lokalt signalisert behov for å kunne henvise sexkjøperen videre dersom han trenger oppfølging og samtale, sier prosjektkoordinator Berit Johanne Hoaas i Trondheim kommune til Adresseavisen.Rådgiver Elise Skarsaune i Reform ressurssenter for menn er positiv til et slikt tilbud, og viser til erfaringer fra naboland, innspill fra interesseorganisasjoner og fra sexkjøperne selv.- Mange som kjøper sex, ønsker noen å snakke med om dette. En del ønsker å slutte, men synes det er vanskelig. Tilbudet skal rettes både mot sexkjøpere generelt og den lille andelen som utvikler en slags avhengighet av sexkjøp, sier Skarsaune. (©NTB)