- I fjor var det kun India, Pakistan og Burma som produserte landminer, og de sliter med å finne kunder. Resultatet er at stadig færre blir drept og skadet av landminer, sier Per Nergaard, leder i landmineavdelingen i Norsk Folkehjelp.I fjor ble 160 kvadratkilometer landareal ryddet for landminer, viser den årlige rapporten fra Landmine Monitor. Mer enn 1,6 millioner landminer ble ødelagt i løpet av året.Bruken av landminer er markant redusert siden Minekonvensjonen ble vedtatt i 1997, viser rapporten.- Normen mot bruk av landminer har festet seg. Landminer er stemplet som et uakseptabelt våpen i hele verden, også i land som står utenfor konvensjonen, sier Steve Goose, en av rapportens redaktører.Russland og Burma er nå de eneste to statene som fortsatt bruker landminer, viser rapporten. (©NTB)